Ehdot Citybox Friends

Jäsenyysehdot Citybox Friends kanta-asiakasohjelmaan (Ystävänä oleminen)  

Citybox Friends, Citybox AS-numero org 989 551 752, palkitsee rekisteröityneet vieraat (jäljempänä 'Friends') kanta-asiakasohjelmamme jäsenyydestä. Kun Friend tekee suoran varauksen cityboxhotels.com-sivuston kautta rekisteröityneenä ja kirjautuneena jäsenenä, hän saa alla luetellut edut.   

Seuraavat ehdot muodostavat tämän kanta-asiakasohjelman perustan.   

Ystävä  

Citybox Friends-asiakasohjelmaan voivat liittyä kaikki henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä tai sen maan lakien mukaan, jossa he asuvat, oikeustoimikelpoisia. Jos näin ei ole, jäsenyyttä ei katsota syntyneen alun alkaenkaan.  

Ystäväksi liittyminen edellyttää rekisteröitymistä kanta-asiakasjärjestelmän kautta(täällä) tai jäseneksi liittymistä varausprosessin yhteydessä.   

Rekisteröitymisen yhteydessä kaikkiin vaadittuihin kenttiin on vastattava totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. Ystäväksi liittyminen edellyttää voimassa olevan sähköpostiosoitteen antamista. Kaksi jäsentä ei voi käyttää samaa sähköpostiosoitetta. Osoitteenmuutokset tai muut muutokset henkilökohtaisiin tietoihin voi Friend itse päivittää profiiliinsa. Ystävät eivät saa jakaa salasanojaan kolmansille osapuolille, ja he ovat vastuussa kirjautumistietojensa käytöstä ja luottamuksellisuudesta. Jos rekisteröinti onnistuu, jäsen saa välittömästi pääsyn Friend-profiiliinsa (mukaan lukien pääsy jäsenalueen eri toimintoihin (Oma sivu, etulistaukset, kirjautuneet varaukset ja paljon muuta cityboxhotels.com-sivustolla).   

Jäseneksi on liityttävä, jotta pääsee käyttämään cityboxhotels.com-sivuston Sivuni -toimintoa.   

Ystävänä olemiseen ei liity mitään kustannuksia.   

Citybox Friends edut.   

Seuraavat etuudet on lueteltu syyskuuhun 2023 mennessä. Citybox AS voi milloin tahansa muuttaa etuuksia osittain tai kokonaan.   

-10% kaikista varauksista, jotka tehdään suoraan cityboxhotels.com-sivustolla.  

-Vapaa aikainen sisäänkirjautuminen klo 12:00 alkaen kahden hengen standardihuoneissa.  

-Vapaa myöhäinen uloskirjautuminen klo 14.00 asti kahden hengen standardihuoneissa.  

-Korkeampi päivitysten todennäköisyys.  

Osallistumisehtojen muutokset  

Citybox AS voi milloin tahansa muuttaa näitä osallistumisehtoja osittain tai kokonaan. Tällaisten muutosten yhteydessä jäsenen edut otetaan asianmukaisesti huomioon. Jos muutokset vaikuttavat olennaisesti jäsenen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jäsenille ilmoitetaan tästä ennen muutosten voimaantuloa heidän Citybox Friends -profiilissaan tai sähköpostitse, ja heillä on mahdollisuus vastustaa niitä kohtuullisessa ajassa.   

Muutokset Citybox Friends-asiakasohjelman etuihin.  

On nimenomaisesti tehty selväksi, että edellä mainittuja Citybox Friends -etuuksia voidaan myös muuttaa tai peruuttaa osittain tai kokonaan milloin tahansa.  

Osallistuvat hotellit   

Edut koskevat kaikkia Citybox -brändinimellä tunnettuja hotelleja.   

Suostumus saada uutiskirjeitä ja muita tietoja   

Liittymällä Citybox Friends -asiakasohjelmaan (käyttäjä) suostuu vastikkeeksi vastaanottamaan mainosmateriaalia (sähköisiä viestejä ohjelmasta, esim. yleistietoa, yleiskatsausta varauksista, henkilökohtaista tietoa ja tarjouksia jne.).  

Vastineeksi ilmaisesta jäsenyydestä kanta-asiakasohjelmassa ystävä antaa suostumuksensa siihen, että Citybox AS kerää, käsittelee ja käyttää hänen henkilötietojaan Citybox Ystävät - kanta-asiakasohjelman toteuttamisen edellyttämällä tavalla sekä varausten yhteydessä ja Citybox uutisia, kampanjoita ja tarjouksia koskevien säännöllisten tietojen välittämiseksi sähköpostitse ja muiden sähköisten viestimien välityksellä.  

Ystävä antaa lisäksi vastikkeeksi suostumuksensa siihen, että hänen henkilötietojaan käytetään kohdennettuun mainontaan Citybox -sivustoilla ja sosiaalisen median alustoilla.   

Jos ystävä ei enää halua saada tällaisia tietoja, hän voi peruuttaa tilauksen Omalla sivullaan.   

Tietosuoja.   

Liittymällä Citybox Friends-asiakasohjelmaan ystävä ilmoittaa suostuvansa henkilötietojensa käyttöön tietosuojasäännösten mukaisesti(https://cityboxhotels.com/privacy).   

Voimassaolo  

Citybox Friends-jäsenyys alkaa onnistuneesta rekisteröitymisestä ja on voimassa toistaiseksi, paitsi jos jompikumpi osapuoli peruuttaa jäsenyyden.   

Ystävän tekemä peruutus  

Ystävä voi peruuttaa Citybox Friends -jäsenyytensä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen citybox@cityboxhotels .com.   

Peruutus Cityboxilta (toinen ystävä)  

Citybox AS:llä on oikeus peruuttaa jäsenyys perustellusta syystä ilman ennakkoilmoitusta ja ilman korvausta. Peruutusperusteena pidetään näiden yleisten ehtojen tai osallistuviin hotelleihin sovellettavien yleisten ehtojen rikkomista, väärien tietojen antamista sekä jäsenen epäsopivaa tai rikollista käytöstä (erityisesti epämiellyttävää, ilkeää tai loukkaavaa käytöstä hotellin henkilökuntaa tai vieraita kohtaan). Citybox AS pidättää itsellään oikeuden käyttää tällaisessa tapauksessa muita oikeuksia ja toimenpiteitä.  

Rekisteröitymällä Citybox Friends-asiakasohjelmaan ystävä hyväksyy ehdoitta nämä osallistumisehdot sekä yleiset ehdot ja tietosuojaselosteet(https://cityboxhotels.com/privacy/privacy-policy).